Agenda van het koor

Voortaan de dinsdag vóór een viering repetitie in de kerk!

2021

In verband met de Corona-maatregelen zijn de activiteiten van ons koor voor onbepaalde tijd opgeschort