Commissies

Bestuur: Yvonne ( voorzitter ), Mary ( penningmeester ), Mariëtte ( secretaris ),
Gerda ( lid)  Anneke Br ( Lid)

Catering: Tineke, Nel, Carla, Anneke Bij, Trees

Website: Irma, Jacquelien,

Kleding: Marieke, Marion, Gerda

Feest commissie: Ans, Carla, Jan S, Trees, Irma

Liturgie: Piet, Mariëtte, Mieke, Ria vd B, Jacquelien

Liedjes/Muziek: Marieke, Marion, Mieke, Anneke Bij

Kascommissie:  Anja  en Ria K  (Rina Beentjes reserve)